หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้าวกะเพรา ข้าวมันไก่ ติด 1 ใน 15 เมนูอาหารต่างชาติที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นรับประทานมากที่สุด

14 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1346)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจแนวโน้มอาหารในครอบครัวญี่ปุ่นประจำปี 2559 ของศูนย์วิจัย JMA Research Institute Inc. ที่ได้ทำการสอบถามแม่บ้านชาวญี่ปุ่นอายุระหว่าง 20 - 70 ปี พบว่า เมนูอาหารต่างชาติเริ่มกลายเป็นเมนูอาหารในบ้านของชาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแม่บ้านญี่ปุ่นในปัจจุบันเน้นเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายควบคู่กับความแปลกใหม่ รวมทั้งเน้นการจับจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมนูอาหารไทยติด 1 ใน 15 อันดับแรกของเมนูอาหารต่างชาติที่แม่บ้านเหล่านี้รับประทานมากที่สุด คือ ข้าวกะเพรา และข้าวมันไก่ ขณะที่ใน 15 อันดับประกอบด้วยเมนูอาหารจากเกาหลีใต้ อิตาลี โปรตุเกส สหรัฐฯ และจีน โดยกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดร้านอาหารไทยและการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งระบบ ทั้งการส่งออกวัตถุดิบอาหารไทยและอาหารไทยแบบกึ่งสำเร็จรูป และขอแนะนำให้ผู้ประกอบการด้านอาหารกึ่งสำเร็จรูปของไทยต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวก ง่ายต่อการประกอบอาหารและการนำมารับประทาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าดังกล่าว
 
ทั้งนี้ ยังพบอีกว่าสัดส่วนของแม่บ้านญี่ปุ่นที่รับประทานเมนูอาหารต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแม่บ้านญี่ปุ่นเหล่านี้ยังเริ่มประกอบเมนูอาหารต่างชาติเพื่อรับประทานในบ้านมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะแม่บ้านที่มีอายุน้อยจะนิยมประกอบเมนูอาหารต่างชาติมากกว่า และกว่า 88% จะประกอบอาหารเมนูผักมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน และมีการประกอบอาหารเมนูเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เมนูเนื้อปลาลดลง ทำให้ผักกึ่งสำเร็จรูปได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะผักหั่นฝอยสำหรับทำสลัด
 
อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของรายจ่ายด้านอาหารแล้ว คนญี่ปุ่นมีแนวโน้มซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายด้านอาหารทั้งหมด ถือเป็นแนวโน้มดีต่อสินค้าอาหารกึ่งสำเร็จรูปของไทยในการขยายตลาดอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย หลากหลาย และแปลกใหม่ในการรับประทานอาหาร
 
สำหรับในช่วง 3 เดือนของปี 2560 (มกราคม - มีนาคม) ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังญี่ปุ่นรวมมูลค่า 1,489 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.98% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าอาหารส่งออกสำคัญอันดับต้น ๆ ได้แก่ ไก่และไก่แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์