หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทย-จีน เชื่อมโยงทางรถไฟ สอดรับนโยบาย “Belt and Road Initiatives”

13 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1488)

ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่สอดรับนโยบาย Belt and Road Belt and Road initiatives คือ การพัฒนาทางรางรถไฟเส้นทางกรุงเทพ –จีน ผ่าน สปป.ลาว ที่ผ่านมาการก่อสร้างรางรถไฟเส้นทางดังกล่าวยืดเยื้อ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็น ในที่สุดเมื่อเดือนกันยายน 2559 ข้อตกลงในการดําเนินโครงการระยะแรกจะเริ่มในปี 2560 โดยที่ระยะแรกจะก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 256 กิโลเมตร เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมาใช้เวลาแล้วเสร็จประมาณ 3 ปี สําหรับระยะที่สองพัฒนารางรถไฟเส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี เมื่อการก่อสร้างรางรถไฟในส่วนของประเทศไทยแล้วเสร็จจะเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง สปป.ลาว (เวียงจันทน์) – จีน ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยจากเมืองเวียงจันทน์นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจีนโดยผ่านเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน จีน สําหรับระยะที่ 3 จะพัฒนารางรถไฟเส้นทางสระบุรี – ระยอง ระยะทาง 246.5 กิโลเมตร
 
นอกจากนี้ ยังมีแผนระยะยาวสําหรับพัฒนารางรถไฟเชื่อมไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์อีกด้วย ทั้งนี้ ขบวนรถไฟและระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ จะต้องซื้อจากจีนทั้งหมด แม้บางกระแสความคิดเห็นว่ายังมีประเด็นความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาอาศัยจีนมากเกินไป แต่โดยรวมแล้วโครงการพัฒนารางรถไฟดังกล่าวจะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในเวทีอาเซียนและจีน เนื่องจากจะสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้แก่ประเทศต่าง ๆ ที่อยูในแถบเส้นทาง Belt and Road Initiatives
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์