หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.พะเยา จัดอบรมผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (TCG – Financial Literacy)

11 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1175)

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (TCG – Financial Literacy) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน พร้อมเรียนรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เพื่ออบรมผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี รวมทั้งแนะเคล็ดลับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
 
ด้านนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ในการเข้าถึงข้อมูลการทำธุรกิจในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน , การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ถือเป็นเรื่องที่ทันสมัยและสำคัญในการทำธุรกิจ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงถือเป็นการเสริมสร้างความรู้และติดอาวุธในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารกิจการ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันธุรกิจในตลาดได้เป็นอย่างดี
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์