หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โลกสนใจใช้ E-Commerce ต่อยอดการพัฒนา

10 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1709)

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) E-Commerce Week 2017 เมื่อวันที่ 24 - 27 เมษายน 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่ผ่านมา นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและผู้บริหารระดับสูงของเอกชนเข้าร่วมด้วย
 
ประเด็นหลักของการประชุมคือการขยายโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก e-commerce ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะสตรี ผู้มีรายได้น้อย และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ประเด็นที่เกี่ยวกับ Cybersecurity การคุ้มครองผู้บริโภค และการนำเทคโนโลยีมาช่วยเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น การเปิดตัว eTrade for all online ซึ่งเป็นการร่วมงานของ UNCTAD กับหลายภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือต่าง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ eTradeforall.org ซึ่งมีข้อมูลสถิติทางการใช้ e-Commerce ของกว่า 150 ประเทศ และโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา ใน 7 หัวข้อ ได้แก่ การประเมินความพร้อมทางด้าน e-commerce โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ระบบการชำระเงิน โลจิสติกส์ กฎหมาย การพัฒนาทักษะ และการระดมทุน และในอนาคตจะครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงผู้บริจาคสำหรับโครงการที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องการอีกด้วย
 
จากการร่วมการหารือของนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในระดับรัฐมนตรีกลุ่ม Friends of E-commerce for Development กับรัฐมนตรีจากประเทศอาร์เจนตินา คอสตาริกา เคนยา ไนจีเรีย ปากีสถาน และศรีลังกา และร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของนโยบายของทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถใช้ประโยชน์จาก e-commerce ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ทางกลุ่มได้ประกาศ Roadmap สำหรับการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน นอกจากนั้น นายวินิจฉัยฯ ได้ร่วมแสดงความเห็นถึงการที่ไทยให้ความสำคัญต่อ SMEs รวมทั้งการพัฒนานโยบายบรอดแบรนด์แห่งชาติ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ประชาชนไทยร้อยละ 95 ได้ใช้บรอดแบรนด์ภายในปี 2563 โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนให้ MSMEs ใช้ประโยชน์จาก e-commerce และให้ประชาชนซื้อขายออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย และยังร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อการสนับสนุน MSMEs และผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ร่วมอภิปรายเกียรติยศ 5 ราย ได้แก่ เลขาธิการ UNCTAD ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์กร Consumers International และนาย Jack Ma ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท Alibaba ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ UNCTAD ในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งนี้ นาย Jack Ma ได้รับเกียรติให้กล่าวปิดการประชุมและแสดงความเห็นว่า e-commerce เป็นเครื่องมือของประเทศกำลังพัฒนา โดยช่วยให้ MSMEs สามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดโลกได้ ซึ่งการอบรมผู้ประกอบการ MSMEs ควรเลือกผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เพราะเติบโตมาพร้อมกับระบบอินเทอร์เน็ต และให้ความเห็นว่าในอนาคตอันใกล้จะมีสตรีเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารบริษัทมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป เพราะมีความเอาใจใส่ดูแลดีกว่าเพศชาย
 
ประโยชน์ของการเข้าร่วมงาน UNCTAD E-Commerce Week นอกจากไทยจะได้ร่วมแสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาและเติบโตด้าน e-commerce โดยได้สนับสนุน MSMEs ไทยในการใช้ e-commerce เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จาก etradeforall.com เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนด้านเงินทุนและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาการดำเนินการของไทยด้าน e-commerce ต่อไป
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์