หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ผลักดัน EEC สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

8 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2618)

นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี หลังรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง หวังผลักดันให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 
ถือเป็นการเร่งเครื่องอย่างเต็บลูกสูบของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี หนึ่งในอภิมหาโปรเจคที่รัฐบาลคาดหวังให้เกิดขึ้นโดยเร็ว หวังดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค โดยได้เดินหน้าผลักดันสารพัดโครงการที่จะช่วยสนับสนุนให้อีอีซี เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ หนึ่งในนั้นก็คือระบบโลจีสติกที่ต้องมีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการลงทุนใน อีอีซี
 
โดยล่าสุดคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ บอร์ด อีอีซี ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั่งหัวโต๊ะ มีมติให้ศึกษาโครงการรถไฟรางคู่เชื่อมโยง 3 ท่าเรือ คือท่าเรือแหลมฉบัง สัตหีบ และมาบตาพุด เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสินค้าให้มีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อรองรับการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอีอีซี ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานโครงการอีกครั้งในวันที่ 16 มิถุนายน
 
การเดินหน้าผลักดันโครงการอภิมหาโปรเจค อีอีซี ที่รัฐบาลเร่งเครื่องอย่างเต็มพิกัดนี้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างมาก สะท้อนได้จากการที่คณะนักธุรกิจชั้นนำจากจีนและฮ่องกงกว่า 60 ราย ที่จะมาเยือนไทยวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ ได้แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในอีอีซี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมถึงท่าเรือและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 
นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้ง 6 คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำระเบียบร่วมทุนเอกชน หรือ พีพีพี คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองใหม่ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีอีซี และคณะทำงานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล หรือ อีอีซีดี เพื่อจัดทำแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ ผลักดันให้ อีอีซี เกิดขึ้นโดยเร็ว
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์