หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประธาน JFCCT เชื่อมั่นในศักยภาพเศรษฐกิจไทย

8 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1132)

วันนี้ (8 พ.ค. 60) นายสแตนลี คัง (Mr. Stanley Kang) ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
 
รมว.นร. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ ขณะนี้รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนกฎหมายที่ไม่จำเป็นและปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ ตลอดจนลดทอนความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย และต้องการให้การให้บริการตามกฎหมายมีความรวดเร็ว และโปร่งใส สำหรับเรื่อง Work Permit และ Visa นั้น รัฐบาลมุ่งมั่นและพยายามอำนวยความสะดวกในกระบวนการขอ work permit ของนักธุรกิจต่างชาติให้มากที่สุด รวมถึงการพิจารณาการลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้กำหนดประเด็น work permit เป็น 1 ใน 5 Quick Win ที่ต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกฎหมาย พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้แก่นักธุรกิจต่างชาติ
 
ประธาน JFCCT ย้ำว่า JFCCT พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์