หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คณะทำงานประชารัฐเตรียมจัดงาน ASEAN SME Shift Up 2017 : CONNECTION

8 พฤษภาคม 2017

คณะทำงานประชารัฐชุดส่งเสริม SMEs Start up และ Social Enterprise ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 67 หน่วยงาน เตรียมจัดงาน ASEAN SME Shift Up 2017 : CONNECTION ขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสร้างโอกาส SMEs ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงเป็นการขับเคลื่อน SMEs ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดมูลค่าการค้าการลงทุน
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การจัดประชุม (Symposium) เป็นการรวมตัววิทยากร/ผู้ชำนาญการจากทั่วโลกเพื่อแชร์ประสบการณ์ การจัด Broadcast Live งานสัมมนาไปตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย ร่วมมือกับสื่อชั้นนำในประเทศโดยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 2. การตลาดยุคใหม่ (Digital Marketing) เป็นการรวมตัวของผู้ชำนาญการในด้าน Digital Marketing, Digital Commerce, e-Commerce เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล รวมถึงการค้าขายผ่านช่องทางต่างๆระหว่างประเทศ 3. งานแสดงสินค้า (Exhibition) จัดแสดงสินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ รวมถึงเทรนด์ใหม่ล่าสุดโดยเน้น กลุ่มอุตสาหกรรมด้าน CREATIVE อาทิ แฟชั่น สปา สินค้าตกแต่ง 4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ CLMV (CLMV Knowledge Exchange) สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานสานพลังประชารัฐชุดส่งเสริม SMEs สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 02-345-1059
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์