หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
วธ.จัดสัปดาห์วันวิสาขบูชานานาชาติ

8 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1144)

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค.นี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา อาทิ ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ศรีลังกา และภูฏาน เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันที่ 10 พ.ค. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อสานสัมพันธไมตรีอันดีงามโดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา ภายใต้ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนานำสู่การสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศในครั้งนี้
 
ส่วนภูมิภาค กิจกรรมการจัดงานวิสาขบูชา อาเซียนใน 15 จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย บูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนนำวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระดับรัฐ-เอกชน-ประชาชน รวมทั้งการจัดกิจกรรม ส่งเสริมศีลธรรม ศาสนพิธี และองค์ความรู้ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรม เทศนา เวียนเทียน และการแสดงนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 
ข้อมูล กรมการศาสนานา  ข่าวสด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์