หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ต่างประเทศ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา

8 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1027)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พบหารือกับ Ms. Kristalina Georgieva ผู้บริหารระดับสูง (Chief Executive Officer) ของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) และสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association - IDA) ซึ่งเป็น 2 องค์กรในกลุ่มธนาคารโลก ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยธนาคารโลกย้ำที่จะสนับสนุนไทยและอาเซียนในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ (Malnutrition) ในอาเซียน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยธนาคารโลกสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre on Active Ageing and Innovation ที่ไทยเพื่อส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีศักยภาพในอาเซียน  
 
ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเป็นข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่ประสงค์ให้อาเซียนเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย การพบหารือครั้งนี้เป็นการพบหารือระดับสูง ครั้งที่ 2 ระหว่างไทยกับธนาคารโลก ในรอบ 1 เดือน หลังจากที่ Ms. Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม High -Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development ซึ่งไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) เป็นเจ้าภาพร่วม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
 
ประเทศไทยจะประสานงานกับอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น สหประชาชาติและธนาคารโลกต่อไป เพื่อผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์