หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมประจำปีของ UNESCAP สมัยที่ 73

6 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1130)

การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) สมัยที่ 73            

ตามที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกกำหนดจัดการประชุมประจำปี สมัยที่ 73 ประกอบด้วยการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Senior Officials Segment) ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 และการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Segment) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นั้น          
 
กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้     
1. การลงทะเบียน ส่งข้อมูลต่อไปนี้ไปยังอีเมล escap-scas@un.org      
1.1 ชื่อ – สกุล      
1.2 สัญชาติ       
1.3 หมายเลขบัตรประชาชน/ หมายเลขหนังสือเดินทาง        
1.4 อีเมล       
1.5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ         
1.6 หน่วยงาน/ สำนักข่าว          
1.7 ไฟล์รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง         
 
2. สื่อมวลชนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Media Advisory (ภาษาอังกฤษ) ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่ http://www.unescap.org/commission/73/       
 
และหากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่        
นางสาว Katie Elles (Public Information Officer)          
โทร +66 9 4815 2536 อีเมล elles@un.org       
หรือที่นายชวลิต บุญถนอม          
โทร +66 2288 1522 อีเมล boonthanomc.unescap@un.org          
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์