หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยประสบผลสำเร็จจากการประชุม WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 895)

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย ผลสำเร็จจากการประชุม WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL หรือ WTTC GLOBAL SUMMIT ว่า งานนี้มีผู้บริหารการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,200 คน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขณะที่รายงานประจำปีของ WTTC ในปี 2016 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้าน 5 แสนล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 ของโลกและคาดว่าจะขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า
 
 
ข้อมูล  สทท. กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์