หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์ เตรียมจัดงานประชุม Thailand Rice Convention 2017 แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตข้าวโลก

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 843)

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงานประชุม Thailand Rice Convention 2017 (TRC 2017) ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ข้าวไทย ก้าวใหม่ ด้วยนวัตกรรม" ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยมีตัวแทนผู้ค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวจากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 220 ราย จาก 40 ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก และวิวัฒนาการ การพัฒนาของข้าวไทย ภายในงานจะมีการหารือถึงทิศทางตลาดข้าว และการสร้างมูลค่าให้กับข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวในอนาคต ทั้งนี้ มองว่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบค้าข้าวไทยที่จะใช้เป็นเวทีดังกล่าวเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายข้าวรายสำคัญของโลก
 
โดยในการประชุมครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "แนวโน้มและทิศทางการค้าข้าวโลก” และการต่อยอดของอุตสาหกรรมข้าว ในหัวข้อ "นวัตกรรมข้าว...ก้าวต่อไปของข้าวไทย” และส่วนที่ 2 คือการจัดนิทรรศการ "Rice Plus” ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
 
นิทรรศการแสดงพัฒนาการของข้าวไทยและผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าวไทย โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต” เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมข้าวว่า เพื่อดูแลเรื่องการส่งเสริมผู้ประกอบการ รองรับการแก้ไขปัญหาอุปสรรค สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ
 
สำหรับการบริหารงานของสถาบันฯ จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานบอร์ดและมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และกรมการค้าต่างประเทศ จะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน โดยสถาบันดังกล่าวจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะเป็นตัวกำหนดเป้าหมายการทำงานในระยะยาว
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์