หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทะเลแหล่งน้ำจืดของสิงคโปร์

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2786)

ในปัจจุบัน สิงคโปร์มีความต้องการน้ำจืดประมาณ 400 ล้านแกลลอนต่อวันและคาดว่า ภายในปี พ.ศ.2603 ความต้องการน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปัจจุบัน รวมทั้งข้อตกลงระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียเรื่องการจัดส่งน้ำดิบจะจบลงในปี พ.ศ.2604 สิงคโปร์ จึงได้วางแผนรองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต
 
เนื่องจากพื้นที่ของประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเล ปัจจุบันน้ำจืดที่สิงคโปร์ใช้อยู่บางส่วนมาจากน้ำทะเล โดยมีการนำน้ำทะเลมาผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน้ำจืด โดยนำน้ำทะเลมาผ่านกระบวนการกำจัดเกลือกออก ด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส ที่จะกรองน้ำผ่านเยื่อกรอง ที่มีรูขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อแยกของแข็ง สารแขวนลอย หรือ สารสะลายออกจากน้ำโดยใช้แรงดันผ่าน เยื่อกรอง จะได้น้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นระบบการผลิตน้ำที่สะอาดที่สุดวิธีหนึ่ง แต่วิธีการนี้ก็ใช้เงินทุนมากที่สุดเช่นกัน
 
นอกจากการนำน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำจืดแล้ว สิงคโปร์ยังผลิตน้ำจืดจากน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนมาผ่านกระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพจนได้น้ำที่สะอาดที่เรียกว่า นิววอเตอร์ สิงคโปร์ ตั้งเป้าจะสร้างโรงผลิตน้ำแบบนิววอเตอร์ 5 แห่งภายในปี พ.ศ.2603 ก่อนที่ข้อตกลงการส่งน้ำจืดจากมาเลเซียจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2604
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง
ข้อมูล : รายการรอบรู้อาเซียน สวท. กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์