หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ทำให้คนไทยตกงาน

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1068)

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยจากรัฐบาลไปยังพี่น้องแรงงานในทุกระดับว่าสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ เรื่อง การเตรียมงานที่จะทำในอนาคต (Future of Work) ให้มีความพร้อม
 
ทั้งนี้ ไม่อยากให้พี่น้องแรงงานกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะทำให้คนไทยตกงาน ขอยืนยันว่าคนไทยทุกคนทุกกลุ่มจะไม่มีการตกงาน และจะมีรายได้ที่ดี มีอาชีพที่ดีขึ้นด้วย โดยกระทรวงแรงงานจะดำเนินการสำรวจแรงงานในแต่ละกลุ่ม ทั้งระดับ 1.0 ระดับ 2.0 และระดับ 3.0 ว่ามีอยู่จำนวนเท่าใด และมีความจำเป็นต้องเสริมความเข้มแข็งของแรงงานในระดับต่างๆ อย่างไร เพื่อปรับทักษะฝีมือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
 
พลเอก ศิริชัย กล่าวต่อว่า ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ มีเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาทิ การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายดังกล่าวจะให้การดูแลแรงงานนอกระบบ อาทิ หาบเร่ แผงลอย วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่ และอาชีพอิสระต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองทางสังคม นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้ปรับปรุงบริการเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ใช้บริการ อาทิ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ระบบบริการ e - Service ซึ่งดำเนินการแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และจะทำให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงบริการเป็น Self Service เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์