หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองปลัดแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1095)

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมเจ้าหน้าอาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน พร้อมหารือกับประเทศสมาชิกเพื่อกระชับความร่วมมืออาเซียน
 
นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Senior Labour Officials Meeting: SLOM) ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Marina Mandarin สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และผู้แทนกลุ่มงานอาเซียน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมด้วย
 
โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ ASEAN CSR on Labor Guidelines ซึ่งได้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่เรื่องดังกล่าว เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 รวมถึงแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจดกี่ยวกับ Green Job ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560
 
สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปี จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินตามแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ และหารือเกี่ยวประเด็นที่ยังมิอาจมีข้อยุติภายใต้แผนงานดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมจะหารือกับหุ้นส่วนความร่วมมืออื่นๆ ของอาเซียนด้วย อาทิ ILO และ UN เป็นต้น
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์