หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - จีน ลงนามความร่วมมือสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สู่ CLMV ปั้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1237)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา Smart City และ Startup ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ สดช. กับ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศ เมืองเซินเจิ้น โดย นายเกา หลิน รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจฯ เป็นผู้ลงนามฯ ในโอกาสเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้น ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2560
 
สำหรับ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup) รวมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนการศึกษาและเยี่ยมชมการดำเนินงานของแต่ละประเทศเกี่ยวกับ Smart City ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานที่แต่ละฝ่ายให้ความสนใจ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเมือง การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ Big Data และ Cloud Computing เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อขยายความเชื่อมโยงไทย - จีน ให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์