หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน

4 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3273)

การศึกษาเป็นสาขาความร่วมมือหนึ่งระหว่างไทย-ยูนนาน ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (สกญ.ฯ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมผลักดันมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองฝ่าย
 
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และฝ่ายการศึกษาได้พบปะกับอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาของไทยและยูนนานในโอกาสต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และผลักดันความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย อาทิ
(1) ผลักดันความร่วมมือด้านการวิจัยระดับสูงและการให้ทุนปริญญาเอกแก่นักศึกษาไทย กับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมหาวิทยาลัยยูนนาน เมื่อเดือนมกราคม 2560
(2) แลกเปลี่ยนความเห็นและเสนอแนะต่อผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาของมณฑลยูนนาน เมื่อเดือนมีนาคม 2560
(3) แลกเปลี่ยนความเห็นกับคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปเข้าร่วม Chinese Summer Course ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง และร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว เมื่อเดือนมีนาคม 2560
(4) พบปะกับอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว เมื่อเดือนเมษายน 2560 เป็นต้น
 
ล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ซึ่งได้รับคำแนะนำและการช่วยประสานงานจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการพบหารือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน นครคุนหมิงเมื่อกลางปี 2559 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน และจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ โดยให้นักศึกษาไทยเป็นพี่เลี้ยงสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาจีนที่เรียนวิชาภาษาไทย และทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงกันที่จะให้นักศึกษาจีนเดินทางไปเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ ในปีการศึกษา 2561 ภายใต้หลักสูตรที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับเยาวชนอย่างยั่งยืน
 
 
 
โดย กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์