หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
วันแรงงานแห่งชาติ รัฐบาลยืนยันดูแลแรงงานทุกกลุ่ม

1 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1245)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2560 " แรงงานรู้รักสามัคคี สดุดีจักกรีวงศ์ รณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง" ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวคำปราศรัย "เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560” ว่าพี่น้องแรงงานเป็นบุคคลสำคัญของชาติ ในการขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการผลิตของประเทศ
 
ดังนั้น ในนามของรัฐบาลจึงขอขอบคุณและขอส่งความปรารถนาดีไปยังแรงงานทุกคน โดยรัฐบาลยืนยันว่าได้พยายามแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาของพี่น้องแรงงาน ที่จะต้องให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างทั่วถึง ทั้งด้านการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือ การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการมีหลักประกันทางสังคม รัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนอก หรือในระบบ รวมถึงดูแลประชาชนทุกคนทั้งประเทศ
 
ส่วนข้อเสนอทั้ง 5 ข้อขององค์กรแรงงานซึ่งข้อเสนอทั้งหมดถือเป็นหนึ่งในนโยบาย ที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความพร้อม ทั้งการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมด้านการลงทุน รองรับการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ที่จะเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่สิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาและพัฒนาทุกอย่างจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนและต้องช่วยกันให้บ้านเมืองมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพและต้องไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาในสังคมและไม่หลงเชื่อต่อข้อมูลที่มีบางฝ่ายพยายามบิดเบือน ขณะที่การดูแลในเรื่องของค่าจ้าง หรือแม้แต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นขอให้ได้ติดตามจากผลการทำงานและการหารือ 3 ฝ่าย
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวตอนหนึ่งของการปราศรัยว่ารัฐบาลจะไม่มีการยกเลิกสิทธิ์การรักษาพยาบาล 30 บาทอย่างแน่นอนและจะมีแต่การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าในการเข้ามาทำหน้าที่ก็เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะไม่ทำให้ประเทศเกิดความเสียหายอย่างแน่นอน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์