หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สื่อเผยแพร่
ส่วนอาเซียนแจกเอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

4 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 3461)

ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธื แจกเอกสารแผ่นพับ ข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ประเทศในอาเซียน
หน่วยงานหรือภาคเอกชนใดที่สนใจ ติดต่อขอรับเอกสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ชั้น 7
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 พญาไท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ 1723 , 1714 ในวันและเวลาราชการ
Fax 02 - 6182372

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์