หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การแข่งขันทวิกีฬาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ไทย - เมียนมา

1 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1406)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการแข่งขันทวิกีฬา แม่สายจังหวัดเชียงราย (ไทย – พม่า) หรือ Unite Asian Duathlon 2017 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
 
เมื่อ 29 เม.ย. 60 ที่โรงแรมแม่โขงเดลต้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย – พม่า) หรือ Unite Asian Duathlon 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางเนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Spots Tourism เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่น หรือชม รวมถึงศึกษากิจกรรมกีฬาต่างๆ ตามความให้ได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
สำหรับกิจกรรม Unite Asian Duathlon 2017 แข่งขันทวิกีฬา แม่สาย จังหวัดเชียงราย (ไทย-พม่า) ชิงชัยเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นการแข่งขันที่มีเส้นทางการแข่งขันในพื้นที่ 2 ประเภท คือ วิ่ง และปั่นจักรยานในเส้นทาง 2 ประเทศคือ ไทย และเมียนมา ระยะทางรวม 53.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นวิ่งช่วงที่ 1 ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน ระยะทาง 37 กิโลเมตร โดยแบ่งประเภทการแข่งขันคือ ทวิกีฬา ประเภทชายเดี่ยว แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ทวิกีฬา ประเภทหญิงเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ทวิกีฬา ประเภททีม แบ่งออกเป็น ทีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม ข้อมูล
 
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์