หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ เชิญ 20 หน่วยงานร่วมหารือ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

1 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1110)

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 20 หน่วยงานมาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก (Thailand as The World’s Gems& Jewelry Trading Hub) ซึ่งสอดรับกับมติ ครม. ที่ได้เห็นชอบการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำเร็จรูปของกระทรวงการคลัง ให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก
 
ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ได้วางแนวทางเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกไว้ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การปลดล็อคภาษีและกฎระเบียบ การพัฒนาผู้ประกอบการ สินค้า/วัตถุดิบและแรงงาน และการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภาพรวม นอกจากนี้ จะเร่งพัฒนาตลาดต่างประเทศสำหรับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยสนับสนุนในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ได้แก่ ไทยเป็นหนึ่งในสิบของประเทศผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของโลก การมีงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair การยกเว้นอากรอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ รวมถึงแรงงานของไทยมีฝีมือประณีตโดดเด่นด้านเจียระไน
 
สำหรับการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) มูลค่า 2,021 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.98 โดยตลาดส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์