หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเรื่องสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

1 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1377)

แถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเรื่องสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 อาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีถึงสองครั้งในปี 2559 รวมทั้งการยิงขีปนาวุธที่ตามมา อาเซียนตระหนักดีว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภูมิภาคและนอกภูมิภาค อาเซียนเรียกร้องอย่างจริงจังให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นจากข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
 
นอกจากนี้ อาเซียนยังเรียกร้องให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและภาคีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แสดงความยับยั้งชั่งใจเพื่อลดความตึงเครียดและละเว้นซึ่งการกระทำที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอาเซียนสนับสนุนการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี และในการนี้จึงเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีเพื่อปลดฉนวนความตึงเครียดและสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคง
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์