หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในภูมิภาคและระดับโลก

29 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1132)

วันนี้ (29 เม.ย.60) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ ห้องประชุม Formal Living Room อาคาร Coconut Palace กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ศักยภาพของเอเชียแปซิฟิกก่อให้เกิดทั้งความร่วมมือและการแข่งขันของมหาอำนาจในภูมิภาคโดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่นและอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ใหม่ของโลก (global landscape) ทำให้อาเซียนต้องติดตามการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ และให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลในการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจเหล่านี้และเพื่อคงบทบาทและความสำคัญของอาเซียนในภูมิภาค
 
ด้วยเหตุนี้ อาเซียนจะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างเอกภาพในภูมิภาค โดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันที่เป็นรูปธรรม ลดความหวาดระแวงและความตึงเครียดในภูมิภาค เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมพร้อมยึดกฎหมายระหว่างประเทศและสันติวิธี
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์