หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แสดงวิสัยทัศน์การปรับตัวและแนวทางการพัฒนาสื่อวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ในเวทีระดับนานาชาติ RadioAsia 2017 Conference

28 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2088)

การประชุมเรดิโอเอเชีย 2017 (RadioAsia 2017 Conference) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอบียู ดำเนินมาเป็นวันที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม ทั้งนี้ในช่วงเช้ามีการแสดงทัศนะในหัวข้อ "การแสวงหาโอกาศและความท้าทายในแวดวงวิทยุ พร้อมทั้งแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ" โดยนายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากประเทศไทย ขึ้นกล่าวแสดงทัศนะหลังจากการแนะนำสื่อวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ
 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่มากกว่าสื่อวิทยุ เพราะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทุกระดับ และทุกช่องทางที่ประชาชนสนใจ โดยเฉพาะปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนผูกติดกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นสื่อวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องปรับตัวตาม ซึ่งล่าสุดมีช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากการลงพื้นที่ทำข่าวจริง
 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังต้องเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การเปลี่ยนผ่านวิทยุจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล เช่นเดียวกับการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ ซึ่งหากมีความชัดเจนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทันทีทั่วประเทศ
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์