หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ระหว่าง 28-30 เมษายน 2560 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

27 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1317)

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ในปีนี้ เป็นปีครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน มีหัวข้อของการประชุมในครั้งนี้ คือ "Partnering for Change, Engaging the World” ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันทบทวนว่า อาเซียนควรปรับปรุงในด้านใดเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อกำหนดทิศทางต่อไปในอนาคตของอาเซียนตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025
 
สำหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจะเน้นการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการมีพลวัต นวัตกรรม และมีความเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์กับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและกับโลก พร้อมให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน เช่น นวัตกรรม วิสาหกิจเกิดใหม่ การสร้าง ASEAN branding สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะผลักดันให้อาเซียนควรเร่งสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อทั้งภายในและภายนอกอาเซียนตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 และเพิ่มความเข้มแข็งภายในและสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่าง ๆ รวมถึงเน้นการพัฒนาไปสู่ประชาคมที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของอาเซียน
 
สำหรับผลลัพธ์การประชุมฯ ได้แก่
1. Chairman’s Statement of the 30th ASEAN Summit (ซึ่งฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนจะออกแถลงการณ์)
2. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล (ASEAN Declaration of the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving the ASEAN Community Vision 2025) ซึ่งผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามร่วมกัน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์