หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค

27 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1364)

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก โดยยืนยันความพร้อมของไทย ในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก World Travel and Tourism Council Global Summit 2017 (WTTC 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 
โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงสโลแกน Stronger together และ Not let anyone behind ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คนจากทั่วโลก รวมถึงย้ำว่าไทยยังคงให้ความสำคัญกับโครงการ Thailand 1 (ไทยแลนด์ พลัส วัน) เพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในทุกด้าน ทั้งการคมนาคมขนส่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ภาคการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ที่ปีนี้ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความร่วมมือ อาเซียนครบรอบ 50 ปี หรือ Asean fifty ซึ่งคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ Aec มากกว่า 121 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศสมาชิกกว่า 29 ล้านล้านบาท (ประมาณ 828 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 
สำหรับภาคการท่องเที่ยวของไทย ที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่อง และมูลค่าสูงกว่าภาคการส่งออก โดยในปี 2558 เติบโตร้อยละ 16.7 สร้างรายได้ มากกว่า 1.45 ล้านล้านบาท หรือ 41,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนปี 2559 ที่ผ่านมาเติบโต ร้อยละ 11 สร้างรายได้มากกว่า 2.52 ล้านล้านบาท หรือ 72,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวมีการผลิตสินค้าและบริการมูลค่า 4.6 ล้านล้านบาท สร้างการจ้างงานมากกว่า 14 ล้านตำแหน่ง
 
ปัจจุบันประเทศไทย คือ ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคและของโลก บทบาทสำคัญของไทย คือ การเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
 
นอกจากนี้ อาเซียนยังเน้นการเติมเต็มเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างกันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางพัฒนาโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 การพัฒนาทางหลวงอาเซียน โดยเน้นการเชื่อมต่อของไทยกับเมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างเต็มตัว
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โลกนี้จะมีความขัดแย้ง และปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โรคระบาด แต่ภาคการท่องเที่ยว ก็จะเชื่อมโยงผู้คนให้รู้จักกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการลดปัญหาความขัดแย้ง และสร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์