หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเจ้าภาพจัดการประชุม RadioAsia 2017 "การสร้างสรรค์งานวิทยุด้วยใจ" ความท้าทายกับเทคโนโลยีสื่อใหม่

26 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 921)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรดิโอเอเชีย 2017 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างสรรค์งานวิทยุด้วยใจ" เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อวิทยุ ทั้งการสร้างสรรค์เนื้อหาและเผชิญความท้าทายกับเทคโนโลยีสื่อใหม่
 
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเรดิโอเอเชีย 2017 (RadioAsia 2017 Conference) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การสร้างสรรค์งานวิทยุด้วยใจ"(Creating Radio with Passion : Looking into The World of Radio) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วิทยุยังคงเป็นสื่อที่มีความสำคัญกับประชาชนและผู้ฟัง จากบทพิสูจน์เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งเหตุภัยพิบัติ หรือการให้ข้อมูลด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศ สื่อวิทยุก็มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและภาครัฐอันจะนำไปสู่ความเจริญของประเทศ
 
อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้ สื่อวิทยุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตผู้คนมากขึ้น การจัดประชุมครั้งนี้จะช่วยให้แต่ละประเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสื่อวิทยุระหว่างกัน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลโอกาสและความท้าทายของสื่อวิทยุที่ไม่ได้เผชิญแต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาเนื้อหาที่นำเสนอไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้น่าสนใจด้วย
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้แก่ประชาชน โดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม 40,000 หมู่บ้าน อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ภายใน 5 ปี
 
สำหรับการจัดประชุมในปีนี้ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมอภิปรายในหัวข้อ เช่น ทักษะการเขียนบทโฆษณาที่ดีเพื่อเพิ่มกำไรจากการโฆษณาทางวิทยุ และการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมหรือคล้อยตาม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากทั้งประเทศในยุโรปและเอเชีย
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์