หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เจ้าหน้าที่ไทยลงพื้นที่ตรวจการค้างาช้างในตลาดอินโดจีน

25 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1314)

นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (cites) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ตรวจสอบร้านค้า แผงพระ พระพุทธรูปที่ทำมาจากงาช้าง และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้ามซื้อ ห้ามขาย งาช้าง ที่อาจจะแอบขายงาช้าง ย้ำร้านใดจะนำไปขายต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก่อน เพื่อป้องกันการลักลอบนำงาช้างเข้ามาปะปน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า
 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำสำหรับประชาชน ในการซื้องาช้างในประเทศไทย โดยไม่ซื้อไม่ขาย ไม่ใช้ งาช้างผิดกฎหมาย ซึ่งงาช้างผิดกฎหมายได้แก่ งาช้างป่า งาช้างแอฟริกา ที่ถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศลักษณะของงาช้างแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่เรียวยาว แม้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถตรวจ DNA เพื่อจำแนกชนิดได้ งาช้างที่ไม่มีตั๋วรูปพรรณช้าง และหลักฐานการได้มาซึ่งงาช้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนงาช้างที่ซื้อขายได้ คือ งาที่ได้มาจากช้างบ้านที่มีตั๋วรูปพรรณ โดยมีเอกสารการครอบครองงาช้าง และต้องซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตค้างาช้าง ตามกฎหมายเท่านั้น
 
โดยร้านค้าต้องออกเอกสารการจำหน่ายให้ผู้ซื้อไว้เป็นหลักฐานด้วย งาช้างอนุญาตให้ซื้อขายในประเทศเท่านั้น ห้ามนำเข้า ส่งออกงาช้าง การนำเข้า ส่งออกงาช้างทุกชนิด เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดมีโทษ ปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นการกระทำผิด โปรดแจ้ง 1362 ได้ตลอด24 ชั่วโมง
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์