หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สื่อเผยแพร่
ส่วนอาเซียน แจก DVD สนุกกับภาษามาเลเซีย

6 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1575)
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการสนุกกับภาษามลายู จำนวน 10 ตอน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการนำไปใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาของรายการสนุกกับภาษามลายู ประกอบด้วย

1.คำทักทาย 2. คำสรรพนาม a
3.คำที่ใช้กับบุคคคลในครอบครัว 4.คำที่ใช้เกี่ยวกับอาชีพ
5.คำที่่ใช้เกี่ยวกับอาการไม่สบาย 6.คำที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
7.คำที่ใช้เกี่ยวกับการเดินทาง 8.คำที่ใช้เกี่ยวกับตัวเลข
9.คำที่ใช้เกี่ยวกับการพูดคุย 10.คำที่ใช้ในการซื้อของ

หน่วยงานหรือองค์กรใด ที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับ DVD โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ได้ที่
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ชั้น 7
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กทม.
โทร. 02-6182323 ต่อ 1723 , 1714 ในวันและเวลาราชการ
ตัวอย่างรายการ : สนุกกับภาษามาเลเซีย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์