หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ต่ออายุพลังงานในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ)

25 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 3047)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและอนุมัติให้ประเทศไทยให้คำรับรองการมีผลบังคับใช้ต่อไปของบันทึกความเข้าใจราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างในพื้นดินใต้ทะเล ในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสอง ในอ่าวไทย (MOU) 1979
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ทำความตกลง MOU1979 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2522 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเล ในบริเวณที่กำหนดของไหล่ทวีปสองประเทศ คือ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) ทำหน้าที่ทั้งสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นดินใต้ทะเลและใต้ดินที่ไม่มีชีวิต ในบริเวณเหลื่อมล้ำกันในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) เป็นเวลา 50 ปี จะสิ้นสุดในปี 2572 หากทั้งสองประเทศ ไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในระยะเวลา 50 ปีให้ใช้ข้อตกลงที่มีอยู่ต่อไป แต่รัฐบาลทั้งสองประเทศต้องให้การรับรอง หลังจากที่ประเทศไทยยืนยันการมีผลบังคับใช้ของ MOU 1979 แล้ว ทำให้องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) จะยังทำหน้าที่พัฒนาทรัพยากรใต้ทะเล โดยเฉพาะการผลิตก๊าซธรรมชาติต่อไปหลังปี 2572 ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลมาเลเซียได้ให้คำรับรองมาแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงานได้แจ้งว่าจากการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม พบว่าปลายปี 2572 ในพื้นที่ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) จะยังคงมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พัฒนาได้อีกไม่น้อยกว่า 5.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต สามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ได้อีกไม่น้อยกว่า 20 ปี
 
ปัจจุบันไทยนำเข้าก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียประมาณวันละ 550 ล้านลูกบาศก์ฟุต คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการก๊าซของประเทศไทย โดยก๊าซจากแหล่งนี้จะส่งไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ 2 โรง เป็นจำนวน 270 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และจำนวน 280 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน จะส่งไปที่จังหวัดระยองเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในภาคกลาง ทำให้แหล่งพลังงานในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์