หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฟิลิปปินส์เจ้าภาพจัดงาน ABA 2017 ขึ้นเพื่อมุ่งเชิดชูบริษัทอาเซียนที่โดดเด่น

24 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1204)

ในปี 2017 นี้ เป็นปีที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี ASEAN-BAC ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ABA 2017 ขึ้นเพื่อมุ่งเชิดชูบริษัทอาเซียนที่โดดเด่น และเป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในอาเซียนที่มีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียนที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
 
ประเภทของการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
 
(1) The ASEAN12Priority Integration Sectors Excellence Awards (ในสาขา fisheries, electronic, E-ASEAN/ICT, textiles, logistics, wood-based, rubber, agri-food, healthcare, tourism, automotive, and retail)
(2) The SME Excellence Awards for Growth, Employment, Innovation and Corporate Social Responsibility
(3) The Special Awards (Inclusive Business, Friends of ASEAN, Young Entrepreneur Award and Women Entrepreneur)
 
ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร ตามเอกสารแนบ หรือที่ https://www.aba2017.com/join-aba-2017
 
และส่งใบสมัครไปยัง E-mail : suranart.po@thaichamber.org, support@aba2017.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
ทั้งนี้ การประกาศผลผู้ชนะแต่ละประเภท จะมีขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2017 และพิธีมอบรางวัล จะมีขึ้นในงาน ABA Gala Night ในวันที่ 6 กันยายน 2017 ณ โรงแรม Okada Manila, Paranaque City ประเทศฟิลิปปินส์
 
 
ข้อมูล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์