หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สื่อเผยแพร่
ส่วนอาเซียน แจก DVD สนุกกับภาษาเขมร

7 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 2296)
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการสนุกกับภาษาเขมร จำนวน 10 ตอน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการนำไปใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาของรายการสนุกกับภาษาเขมร ประกอบด้วย
1.คำทักทาย 2. คำสรรพนาม
3.คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.คำที่ใช้ในการซื้อของ
5.คำที่่ใช้เกี่ยวกับยานพาหนะ 6.คำที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
7.คำที่ใช้ในการเข้าพักในโรงแรม 8.การพูดทางโทรศัพท์
9.คำที่ใช้ในการสัมภาษณ์ พูดคุย 10.คำที่ใช้กับสถานที่สำคัญ
หน่วยงานหรือองค์กรใด ที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับ DVD โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ได้ที่
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ชั้น 7

กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กทม.
โทร. 02-6182323 ต่อ 1723 , 1714 ในวันและเวลาราชการ
ตัวอย่างรายการ : สนุกกับภาษาเขมร


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์