หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
DEPA ชู Phuket Smart City เป็นโมเดลพัฒนาพื้นที่อื่น สามารถตอบโจทย์ยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

24 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1149)

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (DEPA) เปิดเผยว่า ดีป้ามีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนนโยบาย Digital Economy หรือเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและมุ่งขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 โดยการยกระดับเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ให้มากที่สุด หนึ่งในนั้นคือโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Phuket Smart City เพื่อผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ขึ้นมานอกเหนือจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นหลัก เกิดเป็น Phuket Smart City ที่เป็นศูนย์กลางการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการพัฒนา บริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
 
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังได้รับประโยชน์โดยตรงจาก Phuket Smart City ที่อำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการการหาที่พัก การติดต่อเจ้าหน้าที่ เช่น ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยบริการประชาชน และส่วนของจังหวัด ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยว
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์