หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
MICE การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เชื่อมโยง CLMV

21 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 9807)

ปัจจุบันการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business tourism) กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ MICE ประกอบด้วยตัวย่อของ Meeting, Incentive , Convention, และ Exhibition ได้แก่การจัดประชุม ,การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล, การจัดประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ
 
อุตสาหกรรม MICE กำลังได้รับการยอมรับในฐานะกลไกสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประเทศ เนื่องจากนักเดินทางกลุ่ม MICE มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ มีอํานาจซื้อสูงและมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี ทําให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่ม MICE อยู่ในระดับที่สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในอุตสาหกรรม MICE เนื่องจากมีปัจจัยดึงดูดหลายด้าน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เสน่ห์แห่งประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล อาหารไทยที่ได้รับการยอมรับในด้านรสชาติไปทั่วโลก ความพร้อมของสถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐานสากล และที่สำคัญคือเสน่ห์จากการต้อนรับขับสู้ โดยเฉพาะความงดงามของรอยยิ้มของคนไทย สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาด MICE จากหลายๆประเทศ และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเติบโตสูง
 
ประเทศไทยได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau ) หรือ TCEB (ทีเส็บ) ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการระดับโลกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม MICE ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก
 
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ลาวเป็นลำดับหนึ่ง รองลงมาเป็นเวียดนาม และกัมพูชา ภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญการการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เพราะเป็นสิ่งทำรายได้ให้กับประเทศไทยกว่าหมื่นล้านบาท ดังนั้นความพยายามผลักดันให้อุตสาหกรรม MICE เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยนั่นเอง
 
ข้อมูล รายการ ASEAN Connect ตอน 15 MICE มิติใหม่ของการท่องเที่ยวใน CLMV
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์