หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลฯ เดินหน้าตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ดึงนักธุรกิจต่างชาติร่วมสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ใน EEC

21 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 990)

ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบโครงการดิจิทัลชุมชนเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรืออาเซียนดิจิทัลฮับ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ที่ให้ กสท. ไปดำเนินการ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีความคืบหน้าตามแผนที่กำหนดไว้
 
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวคิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ เพื่อสนองตอบการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล 2 นโยบาย ได้แก่ ไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยดำเนินการบนพื้นที่ 700 ไร่ ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งต่างประเทศให้ความสนใจในโครงการนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบโครงการดิจิทัลชุมชน หรือ ดิจิทัลคอมมูนิตี้ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมอบหมายให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มีเครือข่ายกว่า 5,000 แห่ง รวมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ รวมถึงการกระจายสินค้าไปยังผู้ซื้อ หรือ อี โลจิสติกส์ รวมถึงระบบการชำระเงิน หรือ อี เพลย์เม้น ทั้งชำระด้วยเงินสดและออนไลน์หรือเก็บเงินปลายทาง โดยจะมีการฝึกอบรมให้กับชาวบ้านและร้านค้าชุมชน ตามมา
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์