หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์จัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน พร้อมปักธง 3 กิจกรรมใหญ่กลางปี 60 ดันออร์แกนิกส์ไทยผงาดเวทีโลก

21 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1031)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตหรือ HUB ด้านเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีแนวความคิดที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Organic Federation) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมุ่งหวังที่จะให้สหพันธ์ดังกล่าวเป็นเวทีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย โดยการประชุมจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงระหว่าง Organic & Natural Expo 2017 นี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้มีโอกาสเห็นศักยภาพของไทยในการที่จะเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคนี้
 
สำหรับงาน Organic Natural Expo 2017 นั้น ได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยในครั้งนี้มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2560 รวม 4 วันด้วยกัน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับปีนี้จะเป็นการเปิดความร่วมมือในระดับสากลเป็นครั้งแรกร่วมกับผู้จัดงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลกของเยอรมัน และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 45,000 ราย เนื่องมาจากกระแสรักสุขภาพที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จัดงาน Organic & Natural Expo 2016 ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์/ธรรมชาติ กว่า 300 คูหา และตลอดระยะเวลา 4 วันที่จัดงานนั้นมีผู้สนใจเข้าร่วมชมและช้อปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในงานกว่า 41,215 ราย มูลค่าการซื้อขายกว่า 28 ล้านบาท
 
การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิต/เจ้าของสินค้าอีกทั้งผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ในทุกระดับด้านการผลิต การตลาด และการรับรองมาตรฐานสากลส่งเสริมต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่มีมูลค่า สร้างโอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อในประเทศและผู้นำเข้าต่างประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานนอกเหนือจากการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้มีการลองทำ Workshop สอนการทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในการหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรอินทรีย์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT (CLMVT Organic Farmer Network Development Program) เป็นครั้งแรกขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศในกลุ่ม CLMVT ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเกษตรอินทรีย์ของไทยต่อไปในอนาคต โดยเชิญเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เดิม หรือมีแนวคิดที่จะทำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ระหว่างกันเป็นเวลา 1 เดือน โดยเกษตรกรของทั้ง 5 ประเทศ จำนวน 10 ราย นี้ นอกจากจะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์แล้ว ผู้แทนเกษตรกรที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเองก็จะได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากการเรียนและการลงมือปฏิบัติในแปลงสาธิตแล้ว เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมยังจะได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดและระบบโลจิสติกส์เกษตรอินทรีย์อีกด้วย
 
 
ที่มา : การกระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์