หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค APEC-2017 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

20 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1650)

ตามที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC-2017 Ministers Responsible for Trade’s Meeting - MRT) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤษภาคม 2560 นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ดังกล่าว ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน
1.1 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงที่ http://www.apec2017.vn ภายใต้หัวข้อ Media – Accreditation ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560
1.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) รูปถ่ายดิจิตัล และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน ซึ่งจะต้องดำเนินการอัพโหลดระหว่างการลงทะเบียนออนไลน์
 
2. การตรวจลงตรา
ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักอยู่ในเวียดนามได้ 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.apec2017.vn หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่
 
Press and Information Department, Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam, 7 Chu Van An Street, Ba Dinh district, Ha Noi อีเมล media@apec2017.vn โทร +84-4-3799-3449 โทรสาร +84-4-3823-4137
 
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์