หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ เตรียมเดินทางเยือนบาห์เรน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเชิญร่วมลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจ EEC

19 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1023)

นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนบาห์เรน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และจะเชิญฝ่ายบาห์เรนร่วมลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจ EEC
 
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเยือนบาห์เรนอย่างเป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมเดินทางด้วย ทั้งนี้ บาห์เรนเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนและถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากในปีนี้เป็นปีครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและบาห์เรนด้วย
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนและหารือข้อราชการกับเจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน และจะเชิญฝ่ายบาห์เรนเข้าร่วมลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งประเทศไทยลงทุนในโครงการไว้แล้ว มูลค่า 4 พัน 3 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์