หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

19 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1123)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการธนาคารโลกของไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee Meeting) เป็นการประชุมของผู้ว่าการธนาคารโลกเพื่อหารือถึงการปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนการเงินเพื่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการและทางเลือกในการเพิ่มบทบาทของสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคารโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปัญหาความยากจนและการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจจากผลของการพัฒนา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะเป็นผู้แทนกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการให้ความเห็นของกลุ่มออกเสียงในการประชุมดังกล่าว      
 
2) การประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia Voting Group) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่าการของไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานและมอบหมายแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตของสำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสียงฯ ในทั้งสององค์กร

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมีกำหนดพบปะกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) และสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจนานาชาติ (Business Council for International Understanding) เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินนโยบายด้านการเงินและการคลังเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์