หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

19 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1378)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันย้ำสิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมยืนยันเรื่องการให้ต่างชาติเช่าพื้นที่ได้ 99 ปี เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
 
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง กรณีมีข่าวว่านักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) เป็นเวลา 99 ปี ว่า น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากการให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกำหนด คือ ต้องเป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ต้องเป็นโครงการที่สนับสนุน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่
 
ทุกโครงการต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ ผลกระทบที่เกิดกับชุมชนและการแนวทางการเยียวยา และก่อนการอนุมัติโครงการต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงมีการเปิดเผยผลการศึกษาและร่างผังของเขตส่งเสริมที่จะขอรับการสนับสนุน สำหรับกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิประโยชน์ของการเช่าที่ดินในเขตพื้นที่ EEC สัญญาครั้งแรกไม่เกิน 50 ปี และขยายตัวได้ตามความตกลงอีกไม่เกิน 49 ปี เหมือนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเป็นไปตามกฎหมายที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ทั้งนี้การให้ระยะเวลานานเท่าใดขึ้นอยู่กับแต่ละผลการศึกษาของแต่ละโครงการควรจะได้เท่าใดจึงจะเหมาะสม
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าต้องดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและจะไม่มีการต่ออายุการเช่าที่ดินโดยอัตโนมัติ หลังหมดระยะเวลาการเช่าที่ดินครั้งแรกแล้ว ซึ่งทุกโครงการจะต้องทำการศึกษาและตรงตามเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการบริหาร EEC กำหนด เช่น จำนวนเงินลงทุน การจ้างงานและสร้างประโยชน์ให้กับโครงการอย่างไร
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์