หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดในประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 คนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

19 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1185)

สำนักงานกิจการผู้ทุพพลภาพและสังคม กระทรวงแรงงานของเวียดนาม เปิดเผยว่า(18เม.ย.60) มีการลงทะเบียนผู้ติดยาเสพติดรายใหม่มากกว่า 10,000 คนแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
 
นายดาว งัก ซุง รัฐมนตรีแรงงานเวียดนาม กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามมีผู้ติดยาเสพติด 210,751 คน ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 10,617 คน โดยผู้ติดยาเสพติดส่วนมากเป็นผู้เสพติดยาเสพติดสังเคราะห์ หรือยาที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เป็นต้น รวมถึงมีอาการทางจิตเวช และในจำนวนนี้ร้อยละ 4 มีประวัติอาชญากรรมติดตัว นายดาว งัก ซุง กล่าวว่า การถอนอาการเสพติดในปัจจุบันยังไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากทางรัฐบาลขาดเครื่องมือ ที่ทันสมัยและบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ยังมีน้อย ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ กลุ่มผู้ติดยาเสพติดมักก่อเหตุทำลายข้าวของในศูนย์บำบัดเพื่อพยายามหลบหนีออกจากศูนย์เป็นจำนวนมาก
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์