หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เร่งสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนใน EEC

18 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1460)

การขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเดินหน้าผลักดันให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว โดยได้ออกหลากหลายมาตรการเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อพลิกโฉมประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุด การลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ที่จะยกระดับให้เป็นมหานครและเมืองแห่งการบิน โดยมีการเซ็นเอ็มโอยู 3 ฉบับ ประกอบด้วยเรื่องศูนย์ซ่อมอากาศยาน ระหว่างกองทัพเรือกับการบินไทย เรื่องศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ ระหว่างกองทัพเรือกับการบินไทย และเรื่องศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบิน ระหว่างกองทัพเรือกับสถาบันการบินพลเรือน
 
ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับผู้นำภาคธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนใน อีอีซี เป็นอย่างมาก และถือเป็นการตอกย้ำในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น เมื่อคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมาไฟเขียวให้มีการปรับแก้กฎหมาย เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนชื่อร่าง พ.ร.บ. จากเดิมที่ใช้คำว่า "ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็น ร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเปิดช่องให้สามารถเพิ่มเติมพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 จังหวัดเดิม คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลโดยเฉพาะ หรือ"ซูเปอร์บอร์ด" ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีจาก 13 กระทรวง เป็นกรรมการ โดย "ซูเปอร์บอร์ด" จะมีอำนาจในการประกาศพื้นที่ใดเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย ไม่เพียงเท่านี้ยังให้มีการจัดตั้งสำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ "สำนักงาน EEC" ที่เป็นศูนย์ "วันสต็อป เซอร์วิส" เพื่อแก้ปัญหาข้อติดขัดต่าง ๆ ในการลงทุน โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ พร้อมทั้งตั้ง "กองทุนอีอีซี" โดยเก็บเงินจากบริษัทต่าง ๆ ที่เข้ามาลงทุน เพื่อไว้ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน และแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก อีอีซี ด้วย เรียกได้ว่านับจากนี้โครงการ "อีอีซี" ที่ดึงดูด 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาลงทุน จะต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุง การขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุด และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค สร้างงาน สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล และ อีอีซี จะเป็นต้นแบบของ "ระเบียงเศรษฐกิจ" ที่จะนำไปสู่การพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศด้วย
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์