หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก 2017 ที่กรุงฮานอย

18 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1063)

ตามที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC-2017 Ministers Responsible for Trade’s Meeting - MRT) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤษภาคม 2560 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ดังกล่าว ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน    
1.1 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงที่ http://www.apec2017.vn ภายใต้หัวข้อ Media – Accreditation ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560     
1.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) รูปถ่ายดิจิทัล และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน ซึ่งจะต้องดำเนินการอัพโหลดระหว่างการลงทะเบียนออนไลน์  
 
2. การตรวจลงตรา ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักอยู่ในเวียดนามได้ 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางถึง 
 
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.apec2017.vn  
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่   
Press and Information Department,  
Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam,  
7 Chu Van An Street, Ba Dinh district, Ha Noi    
อีเมล media@apec2017.vn   
โทร +84-4-3799-3449 โทรสาร +84-4-3823-4137          
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์