หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“4 ห้าม 2 ต้อง”เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

12 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2050)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้ใช้รถใช้ถนนยึดการปฏิบัติตามหลัก "4 ห้าม 2 ต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย 4 ห้าม ได้แก่ ห้ามขับรถเร็ว ห้ามเมาแล้วขับ ห้ามโทรแล้วขับรถ และง่วงห้ามขับ ส่วน 2 ต้อง ได้แก่ ต้องสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ พร้อมคาดสายรัดคางให้กระชับ เพื่อป้องกันหมวกหลุดเมื่อประสบอุบัติเหตุ รวมถึงใช้ความเร็วในการขับรถไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลัก "4 ห้าม 2 ต้อง” การปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด การมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน และการมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง จะทำให้ทุกการเดินทางเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์