หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมอาเซียนจัดประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”

11 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1364)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้าเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นเกี่ยวกับอาเซียน สานต่อกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 315,000 บาท ภายใต้หัวข้อ "50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์และทัศนคติต่ออาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งสร้างการเตรียมความพร้อมของคนไทยในการใช้ประโยชน์จากโอกาสและการรับมือกับความท้าทายจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
 
ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาอาเซียน กรมอาเซียนมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนให้สาธารณชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์และผลกระทบที่คนไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
 
โครงการประกวดคลิปวิดีโอถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2558 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมนำเสนอมุมมองของประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ ผ่านการสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศชาติให้เกิดการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ที่ให้ความสำคัญแก่การทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
 
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. (2) ระดับอุดมศึกษา/ปวส. และ (3) ระดับบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานใส่แผ่น DVD ที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ไม่เกิน 1 เรื่องความยาวไม่เกิน 5 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยจะประกาศผลตัดสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ กรมอาเซียนจะ upload ผลงานที่ส่งเข้าประกวดขึ้น YouTube Channel "ASEAN THAILAND” ผลงานที่มียอด view สูงสุดในแต่ละระดับจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนในระดับนั้น ๆ โดยคณะกรรมการจะนับยอด view สุดท้าย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.
 
นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ 150 ท่านแรกจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปภายใต้หัวข้อ "เทคนิคสร้างคลิป พิชิตใจผู้ชม” จากวิทยากรและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อของการประกวดในปีนี้ รวมทั้งเสริมสร้างเทคนิคการผลิตและตัดต่อผลงานอย่างมืออาชีพ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 538 0057 ต่อ 103 หรือ 095 252 5301 และดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/asean หรือ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์