หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐเร่งพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประตูสู่เอเชียของนักลงทุน

9 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1163)

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับนานาประเทศที่มีการพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้
 
ดังนั้น EEC จึงเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความพร้อมที่จะดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญและอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ประเทศไทยมีความต้องการ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งเป็นการวางอนาคตของประเทศในระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี ผ่านการพัฒนาอย่างรอบด้าน
 
โดยเฉพาะการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ ที่มีศักยภาพทัดเทียมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาลมีความตั้งใจพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยานที่จะทำให้การเดินทางจากท่าอากาศยานมายังกรุงเทพฯ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม.
 
รวมถึงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติสนใจและตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยในพื้นที่ EEC ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าการพัฒนา EEC จะส่งผลดีต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
 
ทั้งนี้ หากการพัฒนา EEC สำเร็จตามเป้าหมาย ก็จะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศ ในการเป็นประตูสู่เอเชียของนักลงทุนจากทั่วโลกและเป็นการสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นต่อไป
 
ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตว่า EEC ของไทย เป็นรองมาเลเซีย เหตุเพราะธุรกิจ E commerce ขนาดใหญ่ คือ Alibaba (อาลีบาบา) ไปตั้งศูนย์ธุรกิจที่ประเทศมาเลเซีย ขณะที่ประเทศไทยมีศูนย์ของ Lazada (ลาซาดา) ที่มองว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่านั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ Alibaba (อาลีบาบา) ตั้งศูนย์ธุรกิจในมาเลเซียเป็นเรื่องของการตั้งศูนย์ข้อมูล แต่การตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทย จะสร้างประโยชน์โดยรวมให้กับประเทศไทยมากกว่า และไทยก็ยังถือว่าเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีความเหมาะสม
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์