หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พาณิชย์ ร่วมงาน AEM Roadshow กระชับความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น

7 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1323)

นายอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดินทางเข้าร่วม AEM Roadshow to Japan 2017 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2560 ณ กรุงโตเกียว จังหวัดเกียวโต นครโอซากา และจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (H.E. Mr. Hiroshige SEKO) เข้าร่วมงาน
 
การเดินทางเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ในมิติใหม่ๆ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน –ญี่ปุ่น การหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น การร่วมงาน Business symposium รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ Startup อาเซียนและญี่ปุ่น
 
ภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ Business Symposium การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมอาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ระหว่างกัน นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างบริษัท Startup ของประเทศอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยมีบริษัทไทยเข้าร่วมจำนวน 6 บริษัท ในสาขา Internet of Things (loT) ดิจิทัล การบริการทางการแพทย์ การบริการและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของญี่ปุ่น สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
 
ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2ของอาเซียนรองจากจีน และญี่ปุ่นยังคงครองตำแหน่งนักลงทุนรายใหญ่ ของอาเซียน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (เจเทปปา) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ด้วย
 
ข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์