หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติเห็นชอบร่าง MoU ว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ BIMSTEC

7 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 953)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ครม. มีมติเห็นชอบ เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)          
 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมให้มีกรอบความร่วมมือสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกในการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างกัน เพื่อร่วมมือไปสู่การดำเนินการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า โดยจะส่งเสริมการส่งจ่ายไฟฟ้าในภูมิภาค BIMSTEC (บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน) อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้          
1) ส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาคผ่านแผนปฏิบัติการในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่หลากหลาย      
2) ประสานงานและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างกันร่วมกัน           
3) สนับสนุนโครงการด้านพลังงานที่ใช้แหล่งพลังงานประเภทใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน          
4) สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค          
5) สนับสนุนการผลิตพลังงานเพิ่มมากขึ้น           
6) สนับสนุนการค้าด้านพลังงานข้ามพรมแดน และ           
7) จัดตั้งศูนย์กลางพลังงาน BIMSTEC               
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์