หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.สตูล จัดงาน OTOP สานสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ

7 เมษายน 2017

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริเวณเวทีกลาง Mdan Parking kereta berhadapan CIMB Bank Kangar เมืองกางะ ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน "OTOP สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน” ประจำปี 2560 โดยมีนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ เมืองปีนัง รองมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 8 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน คือ ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
 
นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การเปิดประชาคมอาเซียนถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางด้านการค้า การลงทุน สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และมาเลเซีย รวมทั้งยังเป็นการเปิดประตู การค้าการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดี ผ่านการจัดงาน "OTOP สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน” เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย โดยได้นำสินค้า OTOP สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าการเกษตรของจังหวัดสตูลมาจัดจำหน่าย โดยมีการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยนความรู้ และนอกจากการสร้างสัมพันธไมตรีแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ โดยประชาชนในรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จะได้บริโภคสินค้าที่ สด ใหม่ สะอาด และมีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสตูลได้อีกด้วย
 
นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลจัดกิจกรรม "OTOP สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน” เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และด้านการบริหารจัดการตลาด กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชน
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์