หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ เร่งผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

5 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 952)

นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ EEC ในสนามบินอู่ตะเภาช่วยยกระดับการแข่งขันของประเทศ
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ครั้งที่ 1 /2560 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยจะมีการเสนอให้ประกาศพื้นที่บริเวณสนามบินอู่ตะเภาเป็นเขตส่งเสริมระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City ) และการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง ที่จะต้องประกาศ TOR ให้เอกชนมาลงทุนและเปิดประมูลให้ได้ในปีนี้ หลังผ่านขั้นตอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แล้ว
 
โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ EEC ในสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นทางวิ่งหมายเลข 2 ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินและอวกาศ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนชั้นนำต่างชาติที่สนใจเขามาลงทุน ทั้งกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมด้านไอซีที กว่า 20 ราย
 
ทั้งนี้ การเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ บริเวณพื้นที่ภายในสนามบินอู่ตะเภาถือเป็นการรองรับแผนพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์